Pronova

Pronova Biopharma

PRONOVA

Treninger og prosesser knyttet til klimaundersøkelser for å styrke samhandlingskompetanse, tilbakemeldingskultur og sunn selvledelse.

LAG har vært ansvarlig for å gjennomføre teamutvikling. Temaet var å oppdage, verdsette og komplettere ulikheter, trene på tydelige og rettferdige tilbakemeldinger og å øke kommunikasjonskompetansen mellom avdelinger.

LAG gjennomførte også bevisstgjøring og trening i selvledelse, oppdage underliggende drivere i egne prestasjoner og kunne ta bevisste valg for til å bli mer selvstøttende.

 

 

Kontaktperson: Elisabeth Røssland +47 959 93 563

 

Det er stengt for kommentarer.