Itera Consulting

Itera Consulting

ITERA CONSULTING

Lederutvikling for topp- og mellomledere i IT-selskap med over 120 ansatte. Selskapet jobber prosjektbasert med utviklingsoppdrag, og opplevde behov for å styrke lederbevisshet og teamfølelse. LAG hadde hovedansvaret for hele prosessen i tett samarbeid med HR-direktør.

Kontaktperson: Inger Lovise Lunde, HR-direktør, tlf: +47 991 12 733

 

«Christer er uredd, stødig og har reflektert syn på Ledergruppens stil, samhandling og form. Jeg gir han min beste anbefaling og er gjerne referanse ved behov»

Inger Lovise Lunde

 

Det er stengt for kommentarer.