Hvordan gjør vi det

Vi har spesialisert oss på en stor variasjon av pedagogiske metoder og virkemidler som skaper engasjement, erkjennelser, endringsmotivasjon, medvirkning og ansvar for egen læring og utvikling.

Dette ivaretar viktige prinsipper innen voksenpedagogikken som tar høyde for eksisterende kunnskaper og ønske om delaktighet i endringsprosesser.

FINNE GAP: Gjennom intervjuer og nettbasert kartlegging involverer LAG både ansatte og ledere i utviklingen av mål og treningsinnhold. Dette danner utgangspunktet for hvordan vi gjennomfører prosesser og treninger i din bedrift.

 

REDUSERE GAP: Praktiske treninger som involverer individer, grupper og hele organisasjonen for å redusere gap. Oppfølging på individ- og gruppenivå sikrer at treningene får varig effekt.

Det er stengt for kommentarer.