Hvem er vi

 

CHRISTER BERNTZEN er organisasjons- og lederutvikler. Har er utdannet cand.polit (pedagogikk hovedfag) med fordypning i psykologi og organisasjonsteori, og har etterutdanning fra London og California innen Systemic Leadership. Har jobbet som forretningsutvikler i IT Fornebu knyttet til opplæringsprosjekter med spesielt fokus på organisasjonsutvikling og ledelse. Han eier og leder selskapet LAG som tilbyr tjenester innen både offentlig og privat sektor. Christer blir benyttet i utviklingsprosesser knyttet til individer og grupper blant annet innenfor leder- og teamutvikling, strategi, kommunikasjon og salg/service. Han får også svært gode tilbakemeldinger på prosesser innen selvledelse, spesielt innen stress- og utbrenthetshåndtering.

Sertifiseringer

  • NLP Master Practioner, Robert Dilts, USA
  • JTI (Jungiansk Type Index), Optimas
  • SPGR, SPGR Institute AS
  • Thomas PPA/ GIA/ TEIQue, Thomas International

8534603
LEIF INGVALD SKAUG
er organisasjons- og lederutvikler. Han er utdannet med en BA Marketing og DipM (Post Graduate Diploma Marketing) fra University of Glamorgan/ South Wales, og har gjennomført ledertrening ved Barnum Experience Compressed Laboratory. Han har en evne til å respondere til organisasjoners og menneskers behov, og bringer forståelse gjennom god kommunikasjon. Han har blant annet hatt daglig lederansvar for flere selskap, hatt ansvar for oppkjøp og strukturering av et svensk konsern, vært styremedlem og leder i et titalls styrer og gjort flere omstruktureringer av ”umulige” selskap.

Sertifiseringer

  • Sertifisert persolog DISK trener
  • Barnum Experience Compressed Laboratory
  • DipM (Post Graduate Diploma Marketing), University of Glamorgan, Wales
  • 1st Class BA (hons) Marketing, University of Glamorgan, Wales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.