Forskningsrådet

Forskningsrådet

Forskningsrådet

Prosessledelse knyttet til strategiske/ taktiske fokusområder med tilhørende suksesskriterier og handlingsplan i Innovasjonsdivisjonen. Deltagende prosess med over 100 medarbeidere for å sikre eierskap og forpliktelse til felles retning.

Kontaktperson: Susanne Ringdal, spesialrådgiver og kommunikasjonsavnsvarlig i avdeling for Strategi og innovasjon,
tlf: +47 916 24 892

Det er stengt for kommentarer.